Security

Doordat u als ondernemer continu moet inspelen op vragen uit de markt verandert uw IT-landschap en daarmee ook uw securitybehoefte. Denk aan mobile, intranet, VPN, Het nieuwe werken, klantportalen en Big Data. Alles heeft impact op uw strategie en dus ook op uw security! Grenzen bestaan niet meer.

Het gevolg hiervan is dat bedrijven kwetsbaarder worden als ze geen goed beveiligingsbeleid hebben. BWSS helpt u proactief om security te integreren in uw organisatie en om adequaat te reageren op steeds nieuwe beveiligingsrisico’s. Zo kunt u veilig uw zakelijke doelstellingen halen.

Compleet dienstenpakket

Wij werken sinds het jaar 2000 onafgebroken aan de IT-security voor bedrijven in de meest kwetsbare branche die u zich kunt voorstellen: de financiële dienstverlening. Vanuit die positie kunnen wij ieder securityrisico aan in iedere branche. Onze expertiseteams bieden totaaloplossingen voor iedere ondernemer die gericht zijn op het identificeren, verminderen en voorkomen van securityrisico’s. U krijgt hierdoor inzicht in risico’s en kwetsbaarheden van uw systeem. Zo bieden wij:

  • Inventarisaties van al uw waardevolle systemen en  informatie
  • Risico-inventarisaties op uw assetlijst
  • Procedures voor de beveiliging van uw assets
  • Vulnerabilitytesten zoals de penetratietest, kortweg pen-test
  • Webserverscans
  • Source code reviews
  • Monitoring van de complete IT-infrastructuur
  • Trainingen voor bewustwording van uw medewerkers over hún rol en verantwoordelijkheid in de informatiebeveiliging