Consultancy

BWSS biedt interim- en adviesconsultancy aan voor het functiegebied IT-landschap en uw business. Dit met als doel uw bedrijfsvoering beter te beheersen. Vanuit de gedachte ‘kwaliteitsverbetering en het blijvend waarborgen hiervan’ creëren wij meerwaarde voor onze klanten. 

Sparringpartner voor maatwerkrealisatie

BWSS wil graag uw sparringpartner zijn, ook als dit maatwerk vereist voor uw specifieke vragen. Om uw organisatie blijvend beter te laten presteren zetten wij hoogwaardige kennis in, op maat, toegesneden op uw vraagstelling. Uw vraagstelling verbeteren wij met bestaande oplossingen of vernieuwen wij compleet met maatwerkrealisatie. Daarbij werkt BWSS pragmatisch, dus geen dikke rapporten. Onze professionals worden tijdelijk één met uw bedrijf.

Maximale efficiëntie

Een nauwkeurig onderzoek van uw bedrijfsprocessen leidt tot het ontwerp van een maximaal efficiënte bedrijfsomgeving, al dan niet voorafgegaan door een Second Opinion van BWSS. De vertaalslag, van advies naar de optimalisatie van uw rendement is het doel. BWSS denkt met u mee! Met een gedreven team van professionals maken wij graag goede afspraken over de inhoudelijke invulling.

Portfolio

Ons portfolio omvat diverse diensten waaronder: financiële informatiesystemen, benchmarking, credit control, accounting, internal audits en business process redesign. BWSS heeft ervaring in vele branches en is thuis in de laatste ontwikkelingen. BWSS gaat voor úw resultaat.